22.12.07

"Ανατολή ανατολών"

1 σχόλιο:

Π.Κ. είπε...

"... και οι εν σκότει και σκιά εύρομεν την αλήθειαν"!
Ευχές-προσευχούλες για ό,τι ανώτερο και ουράνιο!